Onlinekurser, var du vill när du villl

Vilka är Medster?

Vi gör onlinekurser för hälso- och sjukvårdspersonal. Alla kurser är online och on-demand, det innebär att du kan lära dig mer, vad du vill, när du vill. Hela vårt kursutbud finns på Medster.se

Skicka in ett egen fallpresentation av Covid-19.

Har du mött en patient med Covid-19 eller som misstänktes ha det? Dela med dig av ditt patientfall så att fler får öva. Skicka fallet, noggrant avidentifierat, till info@medster.se, så bearbetar vi det. Tack för att du hjälper till!

Kontinuerlig utbildning för vårdpersonal

John Terlinder

Medster grundades av barnläkaren John Terlinder 2018 med det uttalade syftet att underlätta hälso- och sjukvårdpersonals livslånga lärande. Den medicinska kunskapen förnyas oerhört fort. Det vi lärde oss på en utbildning för fem år sedan kanske inte gäller längre. Därför behöver vi alla gå in i våra yrken med inställningen att det krävs ett livslångt lärande för att upprätthålla kvalitén. Alla är nog överens om att ständig fortbildning behövs, men vem  tillhandahåller den? Överallt i vården möts vi av ambitiös sjukvårdspersonal som längtar efter att förbättra vården för sina patienter – men som säger  “hur ska man hinna åka iväg på en kurs mitt i allt?”. Det vill vi på Medster ändra på.

Det är sjukvårdspersonal själv som bäst skapar och tillhandahålla utbildningar med hög kvalitet – därför skapade vi Medster, en portal där du och ditt team kan lägga upp en utbildning och få spridning av den i hela Sverige, hela Norden och hela världen. Gör du det kommer du också få uppleva hur kraftfullt digitaliseringen kan bidra till att göra din utbildning ännu bättre – för när vi plötsligt når så många fler – då blir också deltagarna medskapare.

Vill du veta mer? 

Tveka inte att kontakta oss på info@medster.se om du vill veta mer om Medsters kursutbud
eller om du har frågor rörande kurserna om Covid-19.

Lämna ett svar