Corona – Träna dig på patientfall – För sjuksköterskor

Nuvarande status
Inte inskriven
Pris
Gratis

I den här kortkursen får du träna dig på att handlägga ett antal fiktiva patienter där corona finns med som en differentialdiagnos. Du får också träna dig på att använda skyddsutrustningen på ett säkert sätt.

Det är bra om du du går Karolinska Institutets webbutbildningar om Corona och smittskydd innan du påbörjar den här kursen.

Tidsåtgång: 20 minuter + 2 h om du vill ta del av allt fördjupningsmaterial.
Kursledare: Fallen är sammanställda av specialistläkare John Terlinder. Följande har bidragit till och granskat fallen: distriktssköterska Emma Grundström, distriktsläkare Lars-Olof Johanson, professor i Geriatrik Gunnar Akner, barnläkare Prof. Jonas Ludvigsson.

Alla riktlinjer ändras snabbt just nu. Corona-fallen ska ses som utgångspunkt för diskussion, inte som svart-vita ja eller nej-svar. För att lösa fallen vill vi därför att du varje gång går in på www.folkhalsomyndigheten.se och din lokala smittskyddssida. Poängen med övningen är att du ska få träna dig på att använda Folkhälsomyndighetens och WHO:s riktlinjer i en säker miljö innan du träffar dina första patienter. Vartefter du träffar riktiga patienter får du sedan möjlighet att dela med dig av dina erfarenheter till andra i kursen.

Vill du endast träna dig på hygienriktlinjerna? (och inte göra behandlingsfallen i denna övning), välj istället den korta övningen “Corona – Skydda dig som vårdpersonal”