Corona – Träna dig på patientfall – För omvårdnadspersonal och sjuksköterskor i SÄBO, hemsjukvård och hemtjänst.

Nuvarande status
Inte inskriven
Pris
Gratis

I den här kortkursen får du som arbetar på ett äldreboende eller inom hemtjänsten träna dig på att handlägga ett antal fiktiva brukarsituationer där du behöver väga in risken för covid-19. Varje fall ska “lösas” med hjälp av Folkhälsomyndighetens, socialstyrelsens och din kommuns lokala riktlinjer.

Tidsåtgång: cirka 15 minuter
Kursledare: Följande har bidragit till och granskat fallen: Distriktssköterska Emma Grundström och distriksläkare Lars-Olof Johanson. Medicinskt ansvarig Medster, specialistläkare John Terlinder.

Det är bra om du du går Karolinska Institutets webbutbildningar om Corona och smittskydd innan du påbörjar den här kursen.

Alla riktlinjer ändras snabbt just nu. Corona-fallen ska därför ses som utgångspunkt för diskussion, inte som svart-vita ja eller nej-svar. För att lösa fallen vill vi därför att du varje gång går in på www.folkhalsomyndigheten.se, din kommuns hemsida och din regions lokala smittskyddssida. Poängen med övningen är att du ska få träna dig på att använda riktlinjerna i en säker miljö innan du träffar dina första corona-sjuka brukare.

Är du sjuksköterska och jobbar inom slutenvården? Då passar kanske den här kursen bättre: Träna dig på patientfall – för sjuksköterskor.

1 reaktion på ”Corona – Träna dig på patientfall – För omvårdnadspersonal och sjuksköterskor i SÄBO, hemsjukvård och hemtjänst.”

Lämna ett svar